ست پارویی خانگی WD 

قیمت قبلی: ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
قیمت: ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان