پاکت جاروبرقی WD 4/5/6 

کد محصول:  
28630060
حاوی ۴ عدد پاکت جاروبرقی می باشد.