پرس ساندویچ 5KTSR1 

کد محصول:  
KitchenAid Toaster Accessory