جاروبرقی سطلی کارشر WD 3 Premium 

دریافت اطلاعات
کد محصول:  
Karcher WD 3 Premium