• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › جعبه باز › محصولات جعبه باز Breville 

محصولات جعبه باز Breville


۵۸۰ هزار تومان
تخفیف
آبمیوه گیری جعبه باز برویل

کد محصول: BJE520-03

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش جزیی روی پارچ و جعبه معیوب می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۹۶۰ هزار تومان
تخفیف
آبمیوه گیری جعبه باز برویل

کد محصول: OB-JE95-2

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش  جزیی و شکستگی جزیی  می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳۷۰ هزار تومان
تخفیف
توستر جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BTA825-3

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش جزئی می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۴۲۰ هزار تومان
تخفیف
توستر جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BTA825-2

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای ایراد رنگ جزیی روی بدنه می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۲۵۰ هزار تومان
تخفیف
ساندویچ ساز جعبه باز برویل

کد محصول: BSG540-03

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش بسیار جزیی  می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۱۵۰ هزار تومان
تخفیف
غذاساز برویل جعبه باز

کد محصول: OB-BFP650

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش جزئی و کارتن معیوب می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۶۰ هزار تومان
تخفیف
قهوه ساز برویل جعبه باز

کد محصول: OB-BCM600

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای ایراد جعبه  می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۴۵۰ هزار تومان
تخفیف
همزن پیشرفت جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BEM800

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش جزیی و فاقد محافظ ضد پاشش می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴۹۰ هزار تومان
تخفیف
وافل ساز برویل جعبه باز

کد محصول: OB-BWM620-02

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش  جزیی می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۴۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
۵۸۰ هزار تومان
تخفیف
پیتزا پز جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BPZ600-4

 • دستگاه از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای خط و خش می باشد
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
۶۷۰ هزار تومان
تخفیف
چای ساز جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BTM800

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • کفی دستگاه دارای خط و خش جزیی می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
۳۱۰ هزار تومان
تخفیف
کتری برقی جعبه باز برویل

کد محصول: BKE825

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دستگاه دارای خط و خش جزیی می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۵۰۸ هزار تومان
تخفیف
کتری برقی جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BKE450

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دستگاه درشوروم فروشگاه بوده و فاقد جعبه و دارای خط و خش جزیی می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال
۳۱۰ هزار تومان
تخفیف
کتری برقی جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BKE820

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دستگاه دارای خط و خش جزیی می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۵۸۰ هزار تومان
تخفیف
کف ساز شیر جعبه باز برویل

کد محصول: OB-BMF600-4

 • دستگاه کامل و نو بوده و از لحاظ عملکرد بدون هیچ عیب و نقصی می باشد
 • دارای فرورفتگی  جزیی  می باشد.
 • دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد
قیمت قبلی:۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال