• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › همزن › همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد‌پاشش، ابزار همزن کاردک‌دار و کاسه 3 لیتری 

همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد‌پاشش، ابزار همزن کاردک‌دار و کاسه 3 لیتری


موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ قرمز 5KSM175PSECA

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECA

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سرخابی 5KSM175PSERI

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSERI

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بنفش سیر 5KSM175PSEPB

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEPB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بلوبری 5KSM175PSEUB

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEUB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید با روکش مس 5KSM175PSECP

کد محصول: 5KSM175PSECP

 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
 • موجود در رنگ های متنوع
موجود نیست
همزن کیچن اید با روکش نیکل کروم 5KSM175PSENK

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSENK

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی آسمانی 5KSM175PSECL

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECL

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ ذغالی چکشی 5KSM175PEEBK

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEBK

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ صورتی صدفی 5KSM175PSESP

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSESP

 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
 • موجود در رنگ های متنوع
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی روشن 5KSM175PSEIC

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEIC

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ مغز پسته ای 5KSM175PSEPT

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEPT

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سبز 5KSM175PSEGA

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEGA

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سرکه سیب 5KSM175PSEAP

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEAP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بژ 5KSM175PSECZ

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSECZ

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ زرد 5KSM175PSEMY

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEMY

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KSM175PSEMS

کد محصول: KitchenAid-5KSM175PSEMS

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی