• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › کارواش خانگی 

کارواش خانگی


موجود نیست
کارواش خانگی کارشر K 4 COMPACT HOME

کد محصول: Karcher-K4COMPACTHOME

 • فشار پاشش: 20/130 بار (قابل تنظیم)
 • میزان مصرف آب: 420 لیتر در ساعت
 • حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه
موجود نیست
کارواش خانگی کارشر K 2 COMPACT CAR

کد محصول: Karcher-K2COMPACTCAR

 • فشار پاشش: 110 بار
 • میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت
 • حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه
موجود نیست
کارواش خانگی کارشر K 2 COMPACT

کد محصول: Karcher-K2COMPACT

 • فشار پاشش: 110 بار
 • میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت
 • حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه