• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › خرد کن 

خرد کن


موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ قرمز 5KFC3516EER

کد محصول: KitchenAid-5KFC3516EER

 • خرد کن سبک با طراحی زیبا، مناسب جهت استفاده روزانه در آشپزخانه با عملکرد لمسی
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن و عملکرد پالس
 • دارای محفظه پارچ مانند به ظرفیت 830 میلی لیتر با دسته و با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ کرم 5KFC3516EAC

کد محصول: KitchenAid-5KFC3516EAC

 • خرد کن سبک با طراحی زیبا، مناسب جهت استفاده روزانه در آشپزخانه با عملکرد لمسی
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن و عملکرد پالس
 • دارای محفظه پارچ مانند به ظرفیت 830 میلی لیتر با دسته و با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KFC3516ECU

کد محصول: KitchenAid-5KFC3516ECU

 • خرد کن سبک با طراحی زیبا، مناسب جهت استفاده روزانه در آشپزخانه با عملکرد لمسی
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن و عملکرد پالس
 • دارای محفظه پارچ مانند به ظرفیت 830 میلی لیتر با دسته و با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ مشکی 5KFC3516EOB

کد محصول: KitchenAid-5KFC3516EOB

 • خرد کن سبک با طراحی زیبا، مناسب جهت استفاده روزانه در آشپزخانه با عملکرد لمسی
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن و عملکرد پالس
 • دارای محفظه پارچ مانند به ظرفیت 830 میلی لیتر با دسته و با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ قرمز 5KFC3515EER

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EER

 • طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن
 • دارای محفظه 830 میلی لیتری با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ کرم 5KFC3515EAC

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EAC

 • طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن
 • دارای محفظه 830 میلی لیتری با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
خردکن کیچن اید رنگ مشکی 5KFC3515EOB

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EOB

 • طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
 • دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن
 • دارای محفظه 830 میلی لیتری با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی