• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برندها › آب میوه گیری کیچن اید 

.


انواع آب میوه گیری کیچن اید

موجود نیست
آبمیوه گیری کیچن اید رنگ قرمز 5KVJ0332ECA
 • دارای دهانه ورودی آبمیوه گیری بزرگ برای انواع میوه ها و سبزیجات
 • قابلیت تنظیم 2 سرعت آبگیری برای میوه های سفت و سبزیجات و میوه های نرم
 • قابلیت آبگیری انواع میوه جات بدون نیاز به خرد کردن
 • تیغه آبگیری قابل تنظیم با سه حالت بدون پالپ، پالپ کم و پالپ زیاد
 • ظرفیت مخزن تفاله: 1.2 لیتر
 • ظرفیت پارچ دردار آبمیوه: 1 لیتر
 • دارای دهانه خروجی قابل تنظیم جهت جلوگیری از چکه کردن
 • مجهز به برس نظافت
 • جنس بدنه تمام فلزی
موجود نیست
آبمیوه گیری کیچن اید رنگ قرمز روشن 5KVJ0332EER
 • دارای دهانه ورودی آبمیوه گیری بزرگ برای انواع میوه ها و سبزیجات
 • قابلیت تنظیم 2 سرعت آبگیری برای میوه های سفت و سبزیجات و میوه های نرم
 • قابلیت آبگیری انواع میوه جات بدون نیاز به خرد کردن
 • تیغه آبگیری قابل تنظیم با سه حالت بدون پالپ، پالپ کم و پالپ زیاد
 • ظرفیت مخزن تفاله: 1.2 لیتر
 • ظرفیت پارچ دردار آبمیوه: 1 لیتر
 • دارای دهانه خروجی قابل تنظیم جهت جلوگیری از چکه کردن
 • مجهز به برس نظافت
 • جنس بدنه تمام فلزی
موجود نیست
آبمیوه گیری کیچن اید رنگ کرم 5KVJ0332EAC
 • دارای دهانه ورودی آبمیوه گیری بزرگ برای انواع میوه ها و سبزیجات
 • قابلیت تنظیم 2 سرعت آبگیری برای میوه های سفت و سبزیجات و میوه های نرم
 • قابلیت آبگیری انواع میوه جات بدون نیاز به خرد کردن
 • تیغه آبگیری قابل تنظیم با سه حالت بدون پالپ، پالپ کم و پالپ زیاد
 • ظرفیت مخزن تفاله: 1.2 لیتر
 • ظرفیت پارچ دردار آبمیوه: 1 لیتر
 • دارای دهانه خروجی قابل تنظیم جهت جلوگیری از چکه کردن
 • مجهز به برس نظافت
 • جنس بدنه تمام فلزی
موجود نیست
آبمیوه گیری کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KVJ0332EMS
 • دارای دهانه ورودی آبمیوه گیری بزرگ برای انواع میوه ها و سبزیجات
 • قابلیت تنظیم 2 سرعت آبگیری برای میوه های سفت و سبزیجات و میوه های نرم
 • قابلیت آبگیری انواع میوه جات بدون نیاز به خرد کردن
 • تیغه آبگیری قابل تنظیم با سه حالت بدون پالپ، پالپ کم و پالپ زیاد
 • ظرفیت مخزن تفاله: 1.2 لیتر
 • ظرفیت پارچ دردار آبمیوه: 1 لیتر
 • دارای دهانه خروجی قابل تنظیم جهت جلوگیری از چکه کردن
 • مجهز به برس نظافت
 • جنس بدنه تمام فلزی
 • سیستم همزمان خرد کن و له کن میوه و سبزیجات برای داشتن بیشترین غلظت عصاره
 • دارای دهانه 2 در 1 برای ورود آسان انواع میوه و سبزیجات
 • دارای سه تیغه تولید عصاره با پالپ کم، عصاره با پالپ زیاد، سس و مربا
 • قابل استفاده برای انواع سبزیجات و میوه ها
 • بدنه تمام فلزی با دوام
 • کاسه آبگیری با ظرفیت 1 لیتر
 • دارای برس نظافت
موجود نیست
عصاره گیر کیچن اید رنگ کرم 5KVJ0111EAC
 • سیستم همزمان خرد کن و له کن میوه و سبزیجات برای داشتن بیشترین غلظت عصاره
 • دارای دهانه 2 در 1 برای ورود آسان انواع میوه و سبزیجات
 • دارای سه تیغه تولید عصاره با پالپ کم، عصاره با پالپ زیاد، سس و مربا
 • قابل استفاده برای انواع سبزیجات و میوه ها
 • بدنه تمام فلزی با دوام
 • کاسه آبگیری با ظرفیت 1 لیتر
 • دارای برس نظافت
 • سیستم همزمان خرد کن و له کن میوه و سبزیجات برای داشتن بیشترین غلظت عصاره
 • دارای دهانه 2 در 1 برای ورود آسان انواع میوه و سبزیجات
 • دارای سه تیغه تولید عصاره با پالپ کم، عصاره با پالپ زیاد، سس و مربا
 • قابل استفاده برای انواع سبزیجات و میوه ها
 • بدنه تمام فلزی با دوام
 • کاسه آبگیری با ظرفیت 1 لیتر
 • دارای برس نظافت
 • سیستم همزمان خرد کن و له کن میوه و سبزیجات برای داشتن بیشترین غلظت عصاره
 • دارای دهانه 2 در 1 برای ورود آسان انواع میوه و سبزیجات
 • دارای سه تیغه تولید عصاره با پالپ کم، عصاره با پالپ زیاد، سس و مربا
 • قابل استفاده برای انواع سبزیجات و میوه ها
 • بدنه تمام فلزی با دوام
 • کاسه آبگیری با ظرفیت 1 لیتر
 • دارای برس نظافت