• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برندها › غذاساز کیچن اید 

.


انواع غذاساز کیچن اید

موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ قرمز 5KFP1644ECA
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 3 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 1 لیتر، کاسه آماده سازی با ظرفیت 2.4 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 4 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه های بسیار تیز و دو سرعت کند و سریع جهت خردکردن مواد نرم وسخت
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه نگین کن
 • دارای سه رنده جهت رنده پودری، رنده پنیر و یخ و خلال کن
 • دارای سری آب مرکبات گیری
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ کرم 5KFP1644EAC
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 3 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 1 لیتر، کاسه آماده سازی با ظرفیت 2.4 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 4 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه های بسیار تیز و دو سرعت کند و سریع جهت خردکردن مواد نرم وسخت
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه نگین کن
 • دارای سه رنده جهت رنده پودری، رنده پنیر و یخ و خلال کن
 • دارای سری آب مرکبات گیری
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ نوک مدادی 5KFP1644EMS
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 3 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 1 لیتر، کاسه آماده سازی با ظرفیت 2.4 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 4 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه های بسیار تیز و دو سرعت کند و سریع جهت خردکردن مواد نرم وسخت
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه نگین کن
 • دارای سه رنده جهت رنده پودری، رنده پنیر و یخ و خلال کن
 • دارای سری آب مرکبات گیری
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ مشکی 5KFP1644EOB
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 3 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 1 لیتر، کاسه آماده سازی با ظرفیت 2.4 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 4 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه های بسیار تیز و دو سرعت کند و سریع جهت خردکردن مواد نرم وسخت
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه نگین کن
 • دارای سه رنده جهت رنده پودری، رنده پنیر و یخ و خلال کن
 • دارای سری آب مرکبات گیری
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ نقره ای 5KFP1335ECU
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 2 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 0.95 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 3.1 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه رنده کن دو جهته برای رنده پودری و درشت
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ مشکی 5KFP1335EOB
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 2 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 0.95 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 3.1 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه رنده کن دو جهته برای رنده پودری و درشت
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • دارای همزن سفیده تخم مرغ
 • دارای لیسک سیلیکونی جهت نظافت آسان
 • مجهز به محفظه مخصوص جهت نگهداری تمامی لوازم و متعلقات
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
موجود نیست
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 2 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 0.79 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 2.1 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه رنده کن دو جهته برای رنده پودری و درشت
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • موتور بسیار قوی و بی صدا
موجود نیست
غذاساز کیچن اید رنگ مشکی 5KFP0925EOB
 • طراحی منحصر به فرد
 • دارای 2 کاسه پلاستیکی (کاسه کوچک با ظرفیت 0.79 لیتر و کاسه اصلی با ظرفیت 2.1 لیتر که جهت حمل و نقل آسان در داخل همدیگر قرار می گیرند.)
 • دهانه بزرگ 3 در 1 (دارای 3 دهانه مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک تعبیه شده داخل هم)
 • دارای تیغه حلقه کن با قابلیت تنظیم ضخامت از نازک تا ضخیم
 • دارای تیغه رنده کن دو جهته برای رنده پودری و درشت
 • دارای سه تیغه غذاساز جهت چرخ کردن، خردکردن ، میکس کردن، پوره کردن و همزدن خمیر
 • موتور بسیار قوی و بی صدا