فیلم معرفی اسپرسوساز Nespresso by KitchenAid

۱۸ بهمن ۱۳۹۶
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
  ___  __ _      
 /  | / _|| |      
 / /| || |_ | |__  _  _ 
/ /_| || _|| '_ \ | | | |
\___ || | | |_) || |_| |
  |_/|_| |_.__/ \__,_|
             
             
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.