• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › همزن › همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش 

همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش


آماده سازی غذا › همزن › همزن ۴.۸ لیتری کیچن اید با محافظ ضد پاشش

موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ قرمز روشن 5KSM150PSEER

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEER

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سرخابی 5KSM150PSECB

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بنفش 5KSM150PSEGP

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بنفش سیر 5KSM150PSEBY

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEBY

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ نارنجی 5KSM150PSETG

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSETG

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ پسته ای 5KSM150PSEPT

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEPT

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سبز 5KSM150PSEGA

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEGA

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی آسمانی 5KSM150PSECL

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECL

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی سیر 5KSM150PSEEB

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEEB

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ آبی روشن 5KSM150PSEIC

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEIC

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ اسپرسو 5KSM150PSEES

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEES

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ سرکه سیب 5KSM150PSEAP

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSEAP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ بژ 5KSM150PSECZ

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECZ

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید رنگ صدفی 5KSM156EFP

کد محصول: KitchenAid-5KSM156EFP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی
موجود نیست
همزن کیچن اید با روکش مس 5KSM150PSECP

کد محصول: KitchenAid-5KSM150PSECP

 • طراحی منحصر به فرد، زیبا و استفاده راحت
 • دارای سری همزن، خمیر زن و سری ورز دهنده
 • بدنه تمام فلزی