• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › کارواش خانگی 

کارواش خانگی


شستشو و نظافت › کارواش خانگی

  •  فشار پاشش: 20/130 بار (قابل تنظیم)
  •  میزان مصرف آب: 420 لیتر در ساعت

کد محصول: Karcher-K4COMPACTHOME

قیمت: 16,000,000 ریال
  •  فشار پاشش: 110 بار
  •  میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت

کد محصول: Karcher-K2COMPACTCAR

قیمت: 6,700,000 ریال
  •  فشار پاشش: 110 بار
  •  میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت

کد محصول: Karcher-K2COMPACT

قیمت: 5,200,000 ریال
بازگشت به شستشو و نظافت