• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › خرد کن 

خرد کن


آماده سازی غذا › خرد کن

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EER

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن
قیمت: 4,700,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515ECU

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EOB

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن
قیمت: 4,700,000 ریال
بازگشت به آماده سازی غذا