• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › خردکن و غذاساز › خرد کن 

خرد کن


خردکن و غذاساز › خرد کن

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EER

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515ECU

  •  طراحی زیبا و ارگونومیک با عملکرد فشاری
  •  دارای 2 سرعت جهت خرد کردن و پوره کردن

کد محصول: KitchenAid-5KFC3515EOB

بازگشت به خردکن و غذاساز