• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › لوازم جانبی › متعلقات جاروبرقی 

متعلقات جاروبرقی


لوازم جانبی › متعلقات جاروبرقی


کد محصول: Karcher-Wet/Dry Nozzle MV

قیمت: 1,400,000 ریال

کد محصول: Karcher Filter bags 5St.


کد محصول: Karcher-Fleece Filter Bag MV 4/5

قیمت: 770,000 ریال

کد محصول: Karcher-Household Set

قیمت: 1,745,000 ریال

کد محصول: Karcher Filter bag replacement 5 Stueck


کد محصول: Karcher CAR KIT INDOOR


کد محصول: Karcher-Extension Hose 3.5m

قیمت: 1,885,000 ریال

کد محصول: Karcher-Cartridge Filter MV 3

قیمت: 735,000 ریال

کد محصول: Karcher-Flat Filter MV 4/5


کد محصول: Karcher Set flat-pleated filter


کد محصول: Karcher Suction brush black

بازگشت به لوازم جانبی