• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › لوازم جانبی › متعلقات جاروبرقی 

متعلقات جاروبرقی


لوازم جانبی › متعلقات جاروبرقی

کد محصول: Karcher-Wet/Dry Nozzle WD

قیمت: 1,400,000 ریال

کد محصول: Karcher Filter bags 5St.

قیمت: 600,000 ریال

کد محصول: Karcher-Fleece Filter Bag WD 4/5

قیمت: 770,000 ریال

کد محصول: Karcher Filter set

قیمت: 1,000,000 ریال

کد محصول: Karcher-Household Set

قیمت: 1,920,000 ریال

کد محصول: Karcher Filter bag replacement 5 Stueck

قیمت: 800,000 ریال

کد محصول: Karcher Bulk waste set

قیمت: 3,700,000 ریال

کد محصول: Karcher CAR KIT INDOOR

قیمت: 3,300,000 ریال

کد محصول: Karcher-Extension Hose 3.5m

قیمت: 1,885,000 ریال

کد محصول: Karcher-Cartridge Filter WD 3

قیمت: 735,000 ریال

کد محصول: Karcher Set flat-pleated filter

قیمت: 700,000 ریال

کد محصول: Karcher-Flat Filter WD 4/5

قیمت: 900,000 ریال

کد محصول: Karcher Suction brush white

قیمت: 1,100,000 ریال

کد محصول: Karcher Suction brush black

قیمت: 1,100,000 ریال
بازگشت به لوازم جانبی