• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › جاروبرقی 

جاروبرقی


شستشو و نظافت › جاروبرقی

  •  قدرت: 1400 وات
  •  مصرف انرژی: 1000  وات    

کد محصول: Karcher MV/WD 3 Premium

  •  قدرت: 1600 وات
  •  مصرف انرژی: 1000 وات    

کد محصول: Karcher MV/WD 4 Premium

  •  قدرت: 1800 وات
  •  مصرف انرژی: 1100  وات    

کد محصول: Karcher MV/WD 5 Premium

  •  مناسب برای مکش خشک و تر بدون تعویض فیلتر
  •  سری مخصوص سطوح و شیلنگ مکش با طراحی جدید

کد محصول: Karcher MV/WD 6 Premium

  •  میزان جریان هوا: 70 I/S
  •  فشار اسپری:  21/210 mbar/kpa     

کد محصول: Karcher SE 5.100

بازگشت به شستشو و نظافت