• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › بخارشو 

بخارشو


شستشو و نظافت › بخارشو

هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC1 Floor Kit
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC1 Floor Kit

 •  زمان گرم کردن آب: 3 دقیقه
 •  خروجی بخار: 1200 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3 بار
 •  ظرفیت مخزن: 0.25 لیتر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 1.5کیلوگرم
 •  قفل کودک
 •  درپوش ایمن
 •  شلنگ بخار ثابت به طول 2 متر
 •  سری بخار برای پاک کردن درزها وشیارها
 •  سری بخار دستی
قیمت: 4,600,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC2
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC2

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 1500 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.2 بار
 •  زمان تولید بخار: 6.5 دقیقه
 •  ظرفیت مخزن: 1 لیتر
 •  طول کابل: 4 متر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 3 کیلوگرم
 •  قفل کودک
 •  درپوش ایمن
قیمت: 6,100,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC3
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC3

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  زمان گرم کردن آب: 30 ثانیه
 •  توان: 1900 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  ظرفیت مخزن: 1 لیتر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 3.5 کیلوگرم
 •  قفل کودک
 •  درپوش ایمن
 •  دکمه تنظیم میزان بخار بروی دستگیره
 •  شلنگ بخار ثابت به طول 2 متر
قیمت: 7,650,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC4
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC4

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2000 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  زمان تولید بخار: 4 دقیقه
 •  ظرفیت مخزن اصلی: 0.5 لیتر
 •  ظرفیت مخزن ثانوی: 0.8 لیتر
 •  طول کابل: 4 متر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 1.4 کیلوگرم
 •  قفل کودک
قیمت: 12,500,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو و اتو کارشر SC4 Iron Kit
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC4 Iron Kit

 •  ولتاژ: 240-220  ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2000 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  زمان تولید بخار: 4 دقیقه
 •  ظرفیت مخزن اصلی: 0.5 لیتر
 •  ظرفیت مخزن ثانوی: 0.8 لیتر
 •  طول کابل: 4 متر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 1.4 کیلوگرم
 •  قفل کودک
قیمت: 16,500,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC5
هدیه ویژه

کد محصول: Karcher SC5

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2200 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4.2 بار
 •  زمان تولید بخار: 3 دقیقه
 •  ظرفیت مخزن اصلی: 8.0 لیتر
 •  ظرفیت مخزن ثانویه: 1.5 لیتر
 •  طول کابل: 5 متر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 6 کیلوگرم
 •  قفل کودک
قیمت: 20,500,000 ریال

کد محصول: Karcher SV7

 •  زمان تولید بخار: 10 دقیقه
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4 بار
 •  سیستم فیلتر: فیلتر آب + فیلتر هپا
 •  ظرفیت مخزن اصلی: 0.75 لیتر
 •  ظرفیت مخزن ثانویه: 0.5 لیتر
 •  توان موتور مکنده: 2200 وات
 •  سری درزها و شیارها و متعلقات آن
 •  سری دستی  و سری پاک کننده شیشه
 •  سری درزها با قابلیت مکش و ساکشن
 •  برس گرد
بازگشت به شستشو و نظافت