• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › بخارشو 

بخارشو


شستشو و نظافت › بخارشو

کد محصول: Karcher SC1 Floor Kit

 •  زمان گرم کردن آب: 3 دقیقه
 •  خروجی بخار: 1200 وات
قیمت: 4,600,000 ریال
100 هزار تومان تخفیف
بخارشو کارشر SC2
100 هزار تومان تخفیف

کد محصول: Karcher SC2

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
قیمت قبلی:۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: 6,100,000 ریال
85 هزار تومان تخفیف
بخارشو کارشر SC3
85 هزار تومان تخفیف

کد محصول: Karcher SC3

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  زمان گرم کردن آب: 30 ثانیه
قیمت قبلی:۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: 7,650,000 ریال

کد محصول: Karcher SC4

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
قیمت: 12,500,000 ریال

کد محصول: Karcher SC4 Iron Kit

 •  ولتاژ: 240-220  ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
قیمت: 16,500,000 ریال

کد محصول: Karcher SC5

 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
قیمت: 20,500,000 ریال

کد محصول: Karcher SV7

 •  زمان تولید بخار: 10 دقیقه
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4 بار
قیمت: 33,500,000 ریال
بازگشت به شستشو و نظافت