• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › شستشو و نظافت › بخارشو 

بخارشو


شستشو و نظافت › بخارشو

 •  زمان گرم کردن آب: 3 دقیقه
 •  خروجی بخار: 1200 وات

کد محصول: Karcher SC1 Floor Kit

قیمت: 4,600,000 ریال
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز

کد محصول: Karcher SC2

قیمت: 7,100,000 ریال
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  زمان گرم کردن آب: 30 ثانیه

کد محصول: Karcher SC3

قیمت: 8,500,000 ریال
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز

کد محصول: Karcher SC4

قیمت: 12,500,000 ریال
 •  ولتاژ: 240-220  ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز

کد محصول: Karcher SC4 Iron Kit

قیمت: 16,500,000 ریال
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز

کد محصول: Karcher SC5

قیمت: 20,500,000 ریال
 •  زمان تولید بخار: 10 دقیقه
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4 بار

کد محصول: Karcher SV7

قیمت: 33,500,000 ریال
بازگشت به شستشو و نظافت