• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › آماده سازی غذا › بستنی ساز 

بستنی ساز


آماده سازی غذا › بستنی ساز

کد محصول: Breville-BCI600

  •  قابلیت درست کردن با کیفیت ترین بستنی بدون نیاز به هرگونه میکس
  •  قابلیت انتخاب نوع میکس بستنی به صورت دلخواه
بازگشت به آماده سازی غذا