• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › تهیه نوشیدنی › کتری برقی 

کتری برقی


تهیه نوشیدنی › کتری برقی

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522ECA

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.5 لیتر

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EAC

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.5 لیتر

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EOB

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.5 لیتر
قیمت: 10,000,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EMS

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.5 لیتر
قیمت: 10,000,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EER

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.7 لیتر
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722ESX

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.7 لیتر
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EAC

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.7 لیتر
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EOB

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
 •  نمایشگر درجه حرارت آب
 •  بدنه تمام فلزی با دسته نرم جهت حمل و نقل آسان
 •  سیستم جوشاندن سریع
 •  پنجره شیشه مدرج چراغ دار جهت مشاهده میزان آب
 •  مجهز به فیلتر سختی گیر آب
 •  سیستم  بی سیم با پایه 360 درجه
 •  پایه ثابت با محفظه مخصوص جمع کردن سیم
 •  ظرفیت مخزن 1.7 لیتر
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: Breville-BKE820

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
 •  دستگیره نرم و محکم
 •  نشانگر میزان آب
 •  درپوش شفاف جهت مشاهده داخل مخزن
 •  قابلیت تنظیم 5 مرحله درجه گرما جهت تهیه انواع چای و قهوه
 •  قابلیت خاموش شدن خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب
 •  مجهز به سیستم هشدار صوتی زمان به جوش آمدن آب
 •  تعبیه دکمه مخصوص باز کردن درب کتری
 •  سیستم گرم نگهدارنده آب
قیمت: 9,200,000 ریال

کد محصول: Breville-BKE450

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
 •  دستگیره نرم و محکم
 •  نشانگر میزان آب
 •  درپوش شفاف جهت مشاهده داخل مخزن
 •  قابلیت خاموش شدن خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب
 •  مجهز به سیستم هشدار صوتی زمان به جوش آمدن آب
 •  تعبیه دکمه مخصوص باز کردن درب کتری
 •  دکمه OFF/ON
 •  فیلتر  جداشدنی قابل شستشو
قیمت: 5,000,000 ریال

کد محصول: Breville-SK500

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
 •  دستگیره نرم و محکم
 •  نشانگر میزان آب
 •  درپوش شفاف جهت مشاهده داخل مخزن
 •  قابلیت خاموش شدن خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب
 •  تعبیه دکمه مخصوص باز کردن درب کتری
 •  دکمه OFF/ON
 •  فیلتر جداشدنی قابل شستشو
 •  سیستم ایمنی خودکار
قیمت: 5,100,000 ریال

کد محصول: Breville-BKT500

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
 •  طراحی دو دستگاه بر روی یک بدنه، ایده آل برای آشپزخانه های کوچک
 •  دستگیره مات، نرم و محکم
 •  نشانگر شفاف میزان آب
 •  درپوش شفاف جهت کنترل
 •  قابلیت خاموش شدن خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب
 •  تعبیه دکمه مخصوص باز کردن درب کتری
 •  دکمه OFF/ON  روی دستگیره کتری
 •  فیلتر  جداشدنی قابل شستشو
قیمت: 8,700,000 ریال
بازگشت به تهیه نوشیدنی