• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › تهیه نوشیدنی › کتری برقی 

کتری برقی


تهیه نوشیدنی › کتری برقی

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522ECA

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EOB

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EMS

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
قیمت: 10,000,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EER

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722ESX

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EOB

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد
قیمت: 8,500,000 ریال

کد محصول: Breville-BKE820

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
قیمت: 9,200,000 ریال

کد محصول: Breville-BKE450

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
قیمت: 5,000,000 ریال

کد محصول: Breville-SK500

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
قیمت: 5,100,000 ریال

کد محصول: Breville-BKT500

 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل
قیمت: 8,700,000 ریال
بازگشت به تهیه نوشیدنی