• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

محصولات › نوشیدنی ساز › کتری برقی 

کتری برقی


نوشیدنی ساز › کتری برقی

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522ECA

 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EOB

قیمت: 10,000,000 ریال
 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EMS

قیمت: 10,000,000 ریال
 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EER

قیمت: 8,500,000 ریال
 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722ESX

قیمت: 8,500,000 ریال
 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1722EOB

قیمت: 8,500,000 ریال
 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل

کد محصول: Breville-BKE820

قیمت: 9,200,000 ریال
 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل

کد محصول: Breville-BKE450

قیمت: 5,000,000 ریال
 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل

کد محصول: Breville-SK500

قیمت: 5,100,000 ریال
 •  مخزن استیل
 •  جنس بدنه استنلس استیل

کد محصول: Breville-BKT500

قیمت: 8,700,000 ریال
 •  بدنه 2 لایه جهت گرم نگه داشتن بیشتر آب
 •  قابلیت تنظیم درجه حرارت از 50 تا 100 درجه سانتیگراد

کد محصول: KitchenAid-5KEK1522EAC

قیمت: 10,000,000 ریال
بازگشت به نوشیدنی ساز