• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برند › بخارشو کارشر 

..


انواع بخارشو کارشر

هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC1 Floor Kit
هدیه ویژه
 •  زمان گرم کردن آب: 3 دقیقه
 •  خروجی بخار: 1200 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3 بار
 •  ظرفیت مخزن: 0.25 لیتر
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 1.5کیلوگرم
قیمت: 4,600,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC2
هدیه ویژه
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 1500 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.2 بار
 •  زمان تولید بخار: 6.5 دقیقه
قیمت: 6,100,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC3
هدیه ویژه
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  زمان گرم کردن آب: 30 ثانیه
 •  توان: 1900 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  ظرفیت مخزن: 1 لیتر
قیمت: 7,650,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC4
هدیه ویژه
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2000 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  زمان تولید بخار: 4 دقیقه
قیمت: 12,500,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو و اتو کارشر SC4 Iron Kit
هدیه ویژه
 •  ولتاژ: 240-220  ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2000 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 3.5 بار
 •  زمان تولید بخار: 4 دقیقه
قیمت: 16,500,000 ریال
هدیه ویژه
بخارشو کارشر SC5
هدیه ویژه
 •  ولتاژ: 240-220 ولت
 •  فرکانس: 60-50 هرتز
 •  توان: 2200 وات
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4.2 بار
 •  زمان تولید بخار: 3 دقیقه
قیمت: 20,500,000 ریال
 •  زمان تولید بخار: 10 دقیقه
 •  ماکزیمم فشار بخار: 4 بار
 •  سیستم فیلتر: فیلتر آب + فیلتر هپا
 •  ظرفیت مخزن اصلی: 0.75 لیتر
 •  ظرفیت مخزن ثانویه: 0.5 لیتر
   بازگشت به  فهرست برندها