• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برند › کارواش خانگی کارشر 

.


انواع کارواش خانگی کارشر

 •  فشار پاشش: 20/130 بار (قابل تنظیم)
 •  میزان مصرف آب: 420 لیتر در ساعت
 •  حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه
 •  توان دستگاه: 1800 وات
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 10.7 کیلو گرم
 •  فشار پاشش: 110 بار
 •  میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت
 •  حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه
 •  توان دستگاه: 1400 وات
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 4 کیلو گرم
قیمت: 6,700,000 ریال
 •  فشار پاشش: 110 بار
 •  میزان مصرف آب: 360 لیتر در ساعت
 •  حداکثر دمای ورودی آب: 40 درجه
 •  توان دستگاه: 1400 وات
 •  وزن بدون لوازم جانبی: 4 کیلو گرم
قیمت: 5,200,000 ریال
   بازگشت به  فهرست برندها