• محصول
شرکت بازرگانی ویستا تجارت

برند › توستر کیچن اید 

.


انواع توستر کیچن اید

 •  سیستم آسانسوری خودکار با قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان به همراه نمایشگر زمان
 •  دارای گیره تست و گریل ساندویچ
 •  قابلیت یخ زدایی و تست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
 •  سیستم آسانسوری خودکار با قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان به همراه نمایشگر زمان
 •  دارای گیره تست و گریل ساندویچ
 •  قابلیت یخ زدایی و تست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
قیمت: 16,200,000 ریال
 •  سیستم آسانسوری خودکار با قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان به همراه نمایشگر زمان
 •  دارای گیره تست و گریل ساندویچ
 •  قابلیت یخ زدایی و تست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
قیمت: 16,200,000 ریال
 •  سیستم آسانسوری خودکار با قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان به همراه نمایشگر زمان
 •  دارای گیره تست و گریل ساندویچ
 •  قابلیت یخ زدایی و تست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
قیمت: 16,200,000 ریال
 •  سیستم آسانسوری خودکار و قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان
 •  قابلیت یخ زدایی وتست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
 •  مناسب جهت 2 تکه نان
قیمت: 8,500,000 ریال
 •  سیستم آسانسوری خودکار و قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان
 •  قابلیت یخ زدایی وتست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
 •  مناسب جهت 2 تکه نان
قیمت: 8,500,000 ریال
 •  سیستم آسانسوری خودکار و قابلیت گرم نگه داشتن نان
 •  دارای 7 حالت تست نان
 •  قابلیت یخ زدایی وتست نان یخ زده
 •  قابلیت گرم و تست کردن پیراشکی و کلوچه
 •  مناسب جهت 2 تکه نان
قیمت: 8,500,000 ریال
 •  توستر 2 لاین با دهانه ورودی به طول 26 سانتی متر و قطر 3.8 سانتی متر
 •  مناسب جهت تکه نان های بزرگتر مانند باگت و یا 4 تکه نان تست
 •  قابلیت تست کردن انواع نان با شکل و سایزهای مختلف
 •  قابلیت کنترل دستی و دارای بالا برنده نان جهت چک کردن میزان درجه تست در حین کار
 •  قابلیت تنظیم برشته شدن نان در 7 تنظیم
 •  توستر 2 لاین با دهانه ورودی به طول 26 سانتی متر و قطر 3.8 سانتی متر
 •  مناسب جهت تکه نان های بزرگتر مانند باگت و یا 4 تکه نان تست
 •  قابلیت تست کردن انواع نان با شکل و سایزهای مختلف
 •  قابلیت کنترل دستی و دارای بالا برنده نان جهت چک کردن میزان درجه تست در حین کار
 •  قابلیت تنظیم برشته شدن نان در 7 تنظیم
   بازگشت به  فهرست برندها